BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Last update:

Contact - BULGARIAN STOCK EXCHANGE

10 Tri Ushi str.
Serdika distr.
1301 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9370946

Legal information - BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Nature Headquarters
Year established 1991
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Administration of financial markets (6611)
Corporate capital 6,582,860 BGN
VAT no BG030412611
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32416705

Presentation - BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Предметът на дейност на Борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му

Location -  BULGARIAN STOCK EXCHANGE

General Information -  BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Banks

EUROBANK BULGARIA

Executives - BULGARIAN STOCK EXCHANGE Download the executives list from the same business

MANYU TODOROV MORAVENOV

Представител

ASEN VASILEV YAGODIN

Член на Съвета на Директорите

VASIL DIMITROV GOLEMANSKI

Член на Съвета на Директорите

RADOSLAVA GEORGIEVA MASLARSKA

Член на Съвета на Директорите

HRISTINA STEFANOVA PENDICHEVA

Член на Съвета на Директорите

Participation -  BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Activities -  BULGARIAN STOCK EXCHANGE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Administration of financial markets (6611)

ISIC 4 (WORLD) : Administration of financial markets (6611)

You might also like: