Contact - BULMETAL

37 Prohoda str.
6199 Gurkovo

Bulgaria

Legal information - BULMETAL

Nature Head Office
Year established 1995
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of light metal packaging (2592)
Corporate capital 6,225,550 BGN
VAT no BG202189103
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC37136526

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - BULMETAL

Производство и реализация на метален амбалаж. Външно търговска дейност – внос и износ, реекспорт, посреднически услуги, лизинг, организация на консигнационни складове, извършване на маркетингова, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка и пласмент на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция и млечни произведения. Машиностроене, сглобяване и изработка на части за машини и производствени линии с използване и преработка на детайли от благородни метали – след получаване на необходимото разрешително. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговска дейност с алкохол и цигари след лиценз, информационно обслужване, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, извършване на всички видове дейности и услуги, незабранени от закона, външна и вътрешно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона

Other Companies recomended by Kompass:

&

General Information -  BULMETAL

Banks

RAIFFEISENBANK /BULGARIA/

UNICREDIT BULBANK

Location -  BULMETAL

Executives -  BULMETAL

KOLYO ATANASOV KOLEV

Представител

Key figures -  BULMETAL

Activities -  BULMETAL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of light metal packaging (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.