Contact - BULMETAL

37 Prohoda str.
6199 Gurkovo

Bulgaria

Legal information - BULMETAL

Nature Head Office
Year established 1995
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of light metal packaging (2592)
Corporate capital 6,225,550 BGN
VAT no BG202189103
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC37136526

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - BULMETAL

Производство и реализация на метален амбалаж. Външно търговска дейност – внос и износ, реекспорт, посреднически услуги, лизинг, организация на консигнационни складове, извършване на маркетингова, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка и пласмент на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция и млечни произведения. Машиностроене, сглобяване и изработка на части за машини и производствени линии с използване и преработка на детайли от благородни метали – след получаване на необходимото разрешително. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговска дейност с алкохол и цигари след лиценз, информационно обслужване, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, извършване на всички видове дейности и услуги, незабранени от закона, външна и вътрешно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона

Other Companies recomended by Kompass:

 

General Information -  BULMETAL

Banks

RAIFFEISENBANK /BULGARIA/

UNICREDIT BULBANK

Location -  BULMETAL

Contact people -  BULMETAL

KOLYO ATANASOV KOLEV

Представител

Key figures -  BULMETAL

Activities -  BULMETAL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of light metal packaging (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.