BULMETAL

Last update:

Contact - BULMETAL

37 Prohoda str.
6199 Gurkovo

Bulgaria

Fax +359 (0)4331 2150

Legal information - BULMETAL

Nature Headquarters
Year established 1995
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of light metal packaging (2592)
Corporate capital 6,225,550 BGN
VAT no BG202189103
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC37136526

Presentation - BULMETAL

Производство и реализация на метален амбалаж. Външно търговска дейност – внос и износ, реекспорт, посреднически услуги, лизинг, организация на консигнационни складове, извършване на маркетингова, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка и пласмент на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция и млечни произведения. Машиностроене, сглобяване и изработка на части за машини и производствени линии с използване и преработка на детайли от благородни метали – след получаване на необходимото разрешително. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговска дейност с алкохол и цигари след лиценз, информационно обслужване, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, извършване на всички видове дейности и услуги, незабранени от закона, външна и вътрешно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона

Location -  BULMETAL

General Information -  BULMETAL

Banks

UNICREDIT BULBANK

RAIFFEISENBANK /BULGARIA/

IVANKA MIHAYLOVA DIMITROVA

Представител

BOYKO PENEV SHOYLEKOV

Член на Управителния съвет

STANCHO KOLEV ATANASOV

Член на Управителния съвет

VELICHKO ASENOV PEEV

Член на Управителния съвет

GENKA STANCHEVA KOLEVA

Член на Управителния съвет

KOLYO ATANASOV KOLEV

Член на Надзорния съвет

ATANAS KOLEV ATANASOV

Член на Надзорния съвет

ATANAS KOLEV KOLEV

Член на Надзорния съвет

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BULMETAL

Activities -  BULMETAL

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of light metal packaging (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)