Contact - CHI 100

17 str. UNIVERSITETSKA
Distr. LOZENETS
1164 Sofia

Bulgaria

Legal information - CHI 100

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) General cleaning of buildings (8121)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG175163521
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32756289

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - CHI 100

Професионално почистване, търговско представителство, посредничество и комисионерство, консултантска и преводаческа дейност, разработване и изпълнение на проекти, стратегии, планове и програми, развитие на човешките ресурси и изграждане на капацитет в областта на опазване на околната среда и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, природосъобразното селско и горско стопанство, развитие на екотуризма, използване на географски информационни системи и териториално планиране, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен ак

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  CHI 100

Executives -  CHI 100

NINA KIRILOVA POPOVA

Управител

Key figures -  CHI 100

Activities -  CHI 100

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : General cleaning of buildings (8121)

ISIC 4 (WORLD) : General cleaning of buildings (8121)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.