Contact - COMPAX

2 Ruski Blvd.
entr. V
6002 Stara Zagora

Bulgaria

Fax +359 (0)42 601297

Legal information - COMPAX

Nature Head Office
Year established 1997
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)
Corporate capital 100,000 BGN
VAT no BG123061383
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32480631

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - COMPAX

ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА МАШИНИ, ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА, КОМПЛЕКСНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ, УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗАКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРОДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, КАКТО И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИ

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  COMPAX

Executives -  COMPAX

MARKO IVANOV MARKOV

Представител

Key figures -  COMPAX

Activities -  COMPAX

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.