Contact - CONTROL OOD

14 SAN STEFANO
FLOOR 3
6300 Haskovo

Bulgaria

Fax +359 (0)38 665032

Legal information - CONTROL OOD

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Repair of fabricated metal products (3311)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG126039602
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC34323191

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - CONTROL OOD

ДЕЙНОСТИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ, НА СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ТЯХНАТА СЕРТИФИКАЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ ИЗПИТАНИЯ НА ЖЕЛЯЗО И НЕГОВИТЕ СПЛАВИ, АЛУМИНИЙ И НЕГОВИТЕ СПЛАВИ, КОНСТРУКЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ ПО СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ; ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕТОДИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ, ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕН, СПЕКТРАЛЕН И МЕТАЛОГРАФСКИ АНАЛИЗ, КОНТРОЛ НА ХЕРМЕТИЧНОСТ НА ЗАВАРЕНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ, ХИДРАВЛИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ЯКОСТ
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗИ HA TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ИЗBЪPШBAHE ИЗПИTAHИЯ HA ЖEЛЯЗO И HEГOBИTE CПЛABИ, AЛУMИHИЙ И HEГOBИTE CПЛABИ, KOHCTPУKЦИOHHИ EЛEMEHTИ И CЪOPЪЖEHИЯ OT TEЗИ METAЛИ И CПЛABИ ПO CЛEДHИTE METOДИ, BCИЧKИ BИДOBE METOДИ ЗA БEЗPAЗPУШИTEЛEH KOHTPOЛ, ФИЗИKO-MEXAHИЧHИ ИЗПИTAHИЯ, XИMИKO-AHAЛИTИЧEH, CПEKTPAЛEH И METAЛOГPAФCKИ AHAЛИЗ, KOHTPOЛ HA XEPMETИЧHOCT HA ЗABEPEHИTE CЪEДИHEHИЯ, XИДPABЛИЧHИ ИЗПИTAHИЯ HA ЯKOCT, ЗABAPЪЧHA ДEЙHOCT

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  CONTROL OOD

Executives -  CONTROL OOD

RAYCHO ZAFIROV DIMITROV

Управител

Key figures -  CONTROL OOD

Activities -  CONTROL OOD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of fabricated metal products (3311)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of fabricated metal products (3311)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.