Contact - CROSS-VIDIN

West industrial zone Distr.
3700 Vidin

Bulgaria

Fax +359 (0)94 606738

Legal information - CROSS-VIDIN

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)
Corporate capital 10,000 BGN
VAT no BG105560477
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32338847

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - CROSS-VIDIN

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВЕЛОСИПЕДИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ТОВА ЧИСЛО ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И АКТУАЛНА ТЪРГОВИЯ-В МАГАЗИНИ И РАЗНОСНА. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКСИМЕТРОВА И АВТОСЕРВИЗНА. ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ИКОНОМИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ. ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧВАЩА СОЦИАЛЕН, СПЕЦИАЛИЗИРАН И СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО ЕКСКУРЗИИ, ЕКСПЕДИЦИИ, СПОНСОРСКИ ДОГОВОРИ, ТЪРГОВИЯ С ЕКИПИРОВКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И СПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОТДИХА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО СПОРТНИ И ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  CROSS-VIDIN

Executives -  CROSS-VIDIN

PAVEL LYUDMILOV RADULOV

Управител

Key figures -  CROSS-VIDIN

Activities -  CROSS-VIDIN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.