Contact - CROSS-VIDIN

West industrial zone Distr.
3700 Vidin

Bulgaria

Fax +359 (0)94 606738

Legal information - CROSS-VIDIN

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)
Corporate capital 10,000 BGN
VAT no BG105560477
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32338847

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - CROSS-VIDIN

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВЕЛОСИПЕДИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ТОВА ЧИСЛО ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И АКТУАЛНА ТЪРГОВИЯ-В МАГАЗИНИ И РАЗНОСНА. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКСИМЕТРОВА И АВТОСЕРВИЗНА. ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ИКОНОМИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ. ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧВАЩА СОЦИАЛЕН, СПЕЦИАЛИЗИРАН И СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО ЕКСКУРЗИИ, ЕКСПЕДИЦИИ, СПОНСОРСКИ ДОГОВОРИ, ТЪРГОВИЯ С ЕКИПИРОВКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И СПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОТДИХА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО СПОРТНИ И ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  CROSS-VIDIN

Contact people -  CROSS-VIDIN

PAVEL LYUDMILOV RADULOV

Управител

Key figures -  CROSS-VIDIN

Activities -  CROSS-VIDIN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of bicycles and invalid carriages (3092)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.