DAPHNE JSC

Last update:

Contact - DAPHNE JSC

9 Perperikon str.
Vladislav Varnenchik Distr., Fl. 4
9009 Varna

Bulgaria

Fax +359 (0)52 501833

Legal information - DAPHNE JSC

Nature Headquarters
Year established 2003
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of other outerwear (1413)
Corporate capital 50,000 BGN
VAT no BG206526952
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32274654

Presentation - DAPHNE JSC

производство и търговия на едро и дребно с облекла; външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и реекспортни сделки; туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги /след лиценз/; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; производство, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки; производство, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника; строително-монтажна и проектантска дейност; комисионна, консигнационна, складова, лизингова, информационна и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество

Location -  DAPHNE JSC

DAFINKA DIMITROVA MANUKYAN

Представител

ILIAN HRISTOV LANGAROV

Член на Съвета на Директорите

AYLIN APTIEVA ISMAIL

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  DAPHNE JSC

Activities -  DAPHNE JSC

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other outerwear (1413)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)