DELTA INSTRUMENTS LTD

Last update:

Contact - DELTA INSTRUMENTS LTD

20 732ra str.
Boyana Distr.
1616 Sofia

Bulgaria

Legal information - DELTA INSTRUMENTS LTD

Nature Head Office
Year established 1990
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
Corporate capital 6,000 BGN
VAT no BG010657069
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32851581

Presentation - DELTA INSTRUMENTS LTD

ПРОУЧВАНЕ, НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, КОНТРУИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ДАТЧИЦИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКРИЧЕСКИ И ЕЛЕКРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД, НИВО, ПЛЪТНОСТ И ДР. УНИКАЛНИ НЕСТАНДАРТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ЕЛЕКТРОННИ БЛОКОВЕ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, ПЕРИФЕРИЯ ЗА ВРЪЗКА С ЕИМ ЗА ЦЕЛТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО. ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКИ, ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА.КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАЩИ: СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ,ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДР.,СЕРВИЗ НА УНИКАЛНИ И НЕСТАНДАРТНИ УСТРОЙСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА ДАТЧИЦИ, УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД,НИВО, ПЛЪТНОСТ, ВИБРАЦИИ, ВЛАЖНОСТ И ДР., МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА, ТЪРГОВСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИ

Location -  DELTA INSTRUMENTS LTD

Contact people - DELTA INSTRUMENTS LTD Download the executives list

MIHAIL IVANOV MIHAYLOV

Управител

STANISLAV MIHAYLOV MIHAYLOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  DELTA INSTRUMENTS LTD

Activities -  DELTA INSTRUMENTS LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions