DESI-AUTO

Last update:

Contact - DESI-AUTO

4 Ul.Shipka str.
AP. 2, FLOOR 2
7700 Targovishte

Bulgaria

Legal information - DESI-AUTO

Nature Headquarters
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Activities of insurance agents and brokers (6622)
Corporate capital 5,000 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32555164

Presentation - DESI-AUTO

ПОСРЕДНИЧЕСКА И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО /ВИСОКО, НИСКО ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО/, РЕМОНТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /КОМИСИОННА, ЛИЗИНГОВА, БАРТЕРНА И ДРУГИ РАЗНОВИДНОСТИ/ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ И ВЕЩИ/ ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СТОКИ ЗА БИТА, СУРОВИНИ, НЕФТОПРОДУКТИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДРУГИ/ ЧРЕЗ МАГАЗИНИ, ПАВИЛЬОНИ, ЕДРОВИ СКЛАДОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МАРКЕТИНГ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДИ И НАШИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ, В СУРОВО И ПРЕРАБОТЕНО СЪСТОЯНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СУРОВИНИ ЗА ТЯХ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И ДРУГИ НАПИТКИ, ТРАНСПОРТНИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, БЮРА ЗА ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, С ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

Location -  DESI-AUTO

Executives - DESI-AUTO Download the executives list from the same business

NIKOLA IVANOV STANCHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  DESI-AUTO

Activities -  DESI-AUTO

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of insurance agents and brokers (6622)

ISIC 4 (WORLD) : Activities of insurance agents and brokers (6622)

Activities