Contact - DI AY LODZHIK

Industrial zone South
6600 Kardzhali

Bulgaria

Fax +359 (0)36 161215

Legal information - DI AY LODZHIK

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG108682511
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32804187

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - DI AY LODZHIK

Проучване, проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения, екипировка технологии, технологични процеси в инсталации, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови обекти; производство на машиностроителни, строителни, промишлени, технически, битовки, хранителни сладкарски изделия, събиране, изкупуване, преработка, реализация на вторични суровини и други отпадъци, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено протизводство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други търговски дейности, разрешени от българското законодателств

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  DI AY LODZHIK

Executives -  DI AY LODZHIK

IVAN VANGELOV KUTELOV

Управител

Key figures -  DI AY LODZHIK

Activities -  DI AY LODZHIK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.