DIGITAL INNOVATION LTD

Last update:

Contact - DIGITAL INNOVATION LTD

38 Tsar Boris I str.
Entr. B, Fl. 3, Apt. 22
3000 Vratsa

Bulgaria

Legal information - DIGITAL INNOVATION LTD

Nature Headquarters
Year established 2019
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Computer consultancy activities (6202)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG205735227
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37909160

Presentation - DIGITAL INNOVATION LTD

Консултации, анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на проекти и решения в сферата на информационните, комуникационните, софтуерни и хардуерни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси и други услуги в сферата на информационните, комуникационните и софтуерни технологии; търговия с компютърно и комуникационно оборудване, компоненти и програмни продукти, инсталиране на телекомуникационно оборудване и пускане в експлоатация, радио- планиране и оптимизация, опериране и поддръжка на мрежова инфраструктура, интелигентни транспортни системи, системи за ранно оповестяване, информационни технологии, интеграционни системи за умни градове, изграждане и извършване на услуги в областта на информационните системи за сигурност, консултации, сигурност на критична инфраструктура, интегрирани системи за гранична охрана, центрове за данни, интелигентни сградни решения, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, консултации, сертифициране и стандартизиране в областта на сигурността на информационните технологии, обучения и развитие на човешките ресурси, търговско представителство, посредничество и агентство, външно-икономическа дейност и реекспорт, проектиране, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества в страната и чужбина, консултантска дейност, комисионна и транспортна дейност, търговска дейност встраната и чужбина, проучване, придобиване и узаконяване на обекти, проектиране, строително-монтажни работи, изграедане на външни електрозахранвания, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство
Консултации, анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на проекти и решения в сферата на информационните, комуникационните, софтуерни и хардуерни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси и други услуги в сферата на информационните, комуникационните и софтуерни технологии;Администриране на входящи и изходящи повиквания с цел предоставяне на информация за продукти или услуги на клиенти;Установяване на връзка и координация между клиенти и ползватели на техните услуги; Популяризиране на нови и поддръжка на съществуващи продукти и услуги; Извършване на консултантска, маркетинг или онлайн дейност; Дистанционни продажби, продажби по телефона, дигитални продажби; Търговско представителство, посредничество и агентство; Търговия с компютърно и комуникационно оборудване, компоненти и програмни продукти,Обучения и развитие на човешките ресурси; Външно-икономическа дейност и реекспорт;Проектиране, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества в страната и чужбина;Консултантска дейност, комисионна и транспортна дейност;Търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;

Location -  DIGITAL INNOVATION LTD

Executives - DIGITAL INNOVATION LTD Download the executives list from the same business

MILENA ALEKSANDROVA IVANOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  DIGITAL INNOVATION LTD

Activities -  DIGITAL INNOVATION LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Computer consultancy activities (6202)

ISIC 4 (WORLD) : Computer consultancy and computer facilities management activities (6202)