Contact - DIMS-FOREST

2823 Pirin

Bulgaria

Legal information - DIMS-FOREST

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Logging (0220)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG101769604
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32354252

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - DIMS-FOREST

ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ГОРСКОТО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; ФИНАНСОВИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВСЯКАКВИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С КОЖИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГЪБИ И БИЛКИ, ПЧЕЛНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ; ЛИЗИНГ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  DIMS-FOREST

Executives -  DIMS-FOREST

DIMITAR IVANOV TAGAREV

Управител

Key figures -  DIMS-FOREST

Activities -  DIMS-FOREST

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Logging (0220)

ISIC 4 (WORLD) : Logging (0220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.