DOM ZA STARI HORA VIK

Last update:

Contact - DOM ZA STARI HORA VIK

144 Georgi Sava Rakovski str./blvd.
Entr. A, Apt. 54
6000 Stara Zagora

Bulgaria

Legal information - DOM ZA STARI HORA VIK

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Residential care activities for the elderly and disabled (8730)
Corporate capital 500 BGN
VAT no BG203174549
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37379200

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - DOM ZA STARI HORA VIK

Осъществяване на дейност под формата на дом за стари хора по смисъла на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му, предоставяне на комплекс от социални услуги по търговски начин на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспобност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, съдействие за социални контакти и медицинска nомощ, съпътстващи дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона и след надлежно вписване на търговеца в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  DOM ZA STARI HORA VIK

Contact people -  DOM ZA STARI HORA VIK

MARIYAN VALENTINOV ZHELEV

Управител

Key figures -  DOM ZA STARI HORA VIK

Activities -  DOM ZA STARI HORA VIK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

ISIC 4 (WORLD) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.