ECO PROJECT

Last update:

Contact - ECO PROJECT

10А Nikola Marinov str.
5347 Vranilovtsi

Bulgaria

Legal information - ECO PROJECT

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles (2221)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG107566055
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC33402190

Presentation - ECO PROJECT

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ, ИЗДЕЛИЯ И СИСТЕМИ. СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯ /ВНОС И ИЗНОС/ С НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕДПРОДАЖБА, В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ. ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА,ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕКУПВАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ. ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
РАЗРАБОТКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО И ОКОНЧАТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОВОС И ЕО, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ИЗДЕЛИЯ; СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ /ВНОС И ИЗНОС/ С НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕКУПВАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

Location -  ECO PROJECT

Contact people - ECO PROJECT Download the executives list

NENKO KOLEV KOLEV

Управител

PETAR ILIEV SHANDURKOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ECO PROJECT

Activities -  ECO PROJECT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles (2221)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of plastics products (2220)