Contact - ECOINGENERING

Bulair str.
Bl.No 14, entr. A, apt. 1
6600 Kardzhali

Bulgaria

Fax +359 (0)361 61110

Legal information - ECOINGENERING

Nature Head Office
Year established 2000
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG108507750
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32593956

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - ECOINGENERING

НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ, ОЦЕНКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ДРУГИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД/БЕЗ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, БЕЗ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.6 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕТО, ФУНКЦИИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ НЕЗАВИЗИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  ECOINGENERING

Contact people -  ECOINGENERING

NADYA KIRILOVA PETKOVA

Управител

Key figures -  ECOINGENERING

Activities -  ECOINGENERING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.