Contact - ECOMAX

8 A Shipka str.
9700 Shumen

Bulgaria

Fax +359 (0)54 882213

Legal information - ECOMAX

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Collection of non-hazardous waste (3811)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG127588326
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32284979

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - ECOMAX

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, запис на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изграждане, реконструкция и експлоатация на комунално-битови съоръжения и инфраструктурни обекти и съоръжения; изграждане реконструкция и експлоатация на инсталации и съоръжения за третиране /оползотворяване, обезвреждане, рециклиране и други дейности с отпадъци/; предварително третиране, събиране, временно съхраняване, разкомплектоване, оползотворяване, обезвреждане, рециклиране и други дейности свързани с управление, третиране и транспортиране на отпадъци; лизинг и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства, по смисъла на чл.54, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, след снабяване с лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър, по реда на глава пета,раздел III от ЗУ

Other Companies recomended by Kompass:

 

General Information -  ECOMAX

Banks

TOKUDA BANK

Location -  ECOMAX

Contact people -  ECOMAX

HRISTIAN GICHEV HRISTOV

Управител

Key figures -  ECOMAX

Participation -  ECOMAX

Activities -  ECOMAX

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Collection of non-hazardous waste (3811)

ISIC 4 (WORLD) : Collection of non-hazardous waste (3811)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.