Contact - ECOPRINT GLASS

9155 Osenovo

Bulgaria

Fax +359 (0)52 711470

Legal information - ECOPRINT GLASS

Nature Head Office
Year established 2002
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of hollow glass (2313)
Corporate capital 11,000 BGN
VAT no BG103704427
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32496967

Presentation - ECOPRINT GLASS

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ПУБЛИЦИСТИЧНА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ; РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ; ПРОИЗВОСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ, В Т.Ч. КОНСИГНАЦИОННА, ОКАЗИОННА, РАЗНОСНА ДЕЙНОСТ НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛСТВО; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ТИПА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИННА МРЕЖА; ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСИОНАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА; МЕНИДЖМЪНТ; НОУ-ХАУ; МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ/; БИТОВИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И ВЕЩИ; ХАРДУЕР И СОФТУЕР; РАЗРАБОТВАНЕ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ И СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА АПАРАТУРА; МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ; МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАТИКАТА И ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА; КУЛТУРНО-КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНЦЕРТИ, ФЕСТИВАЛИ, ГАСТРОЛИ, КОНКУРСИ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР, ГАЛЕРИЯ, БАЗАРИ; РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

Location -  ECOPRINT GLASS

Contact people - ECOPRINT GLASS Download the executives list

STANIMIR MINCHEV STAYKOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ECOPRINT GLASS

Activities -  ECOPRINT GLASS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of hollow glass (2313)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of glass and glass products (2310)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide