Contact - ELDOMINVEST

275 Vladislav Varnenchik blvd.
Mladost Distr., entr. A
9009 Varna

Bulgaria

Fax +359 (0)52 509771

Legal information - ELDOMINVEST

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of electric domestic appliances (2751)
Corporate capital 7,245,000 BGN
VAT no BG103004396
No employees 500-999 Employees
Kompass ID? BGC32297968

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - ELDOMINVEST

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИДОМАКИНСКИ УРЕДИ, ФАМИЛНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ПРОМИШЛЕНИВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НА ЕЛ. И ГАЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТАЛНАЕКИПИРОВКА; ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕПО УСЛОВИЯ НА ТРУД; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СЪБИРАНЕ,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ;ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НАЕЛ.ДОМАКИНСКИ И ГАЗОВИ УРЕДИ; СЪЗДАВАНЕ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 25, ЧЛ. 25"А" И 25 "В" И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗАЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВР. §.1. ОТ ДР НА НАРЕДБА№3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НАСЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ДВ, БР.14/12.02.2008
производство на битови електроуреди

Other Companies recomended by Kompass:

&

General Information -  ELDOMINVEST

Banks

D COMMERCE BANK

EXPRESSBANK

Location -  ELDOMINVEST

Executives -  ELDOMINVEST

YONKA TSVETANOVA VELKOVSKA-GEORGIEVA

Управител

Key figures -  ELDOMINVEST

Participation -  ELDOMINVEST

Activities -  ELDOMINVEST

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric domestic appliances (2751)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of domestic appliances (2750)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.