ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Last update:

Contact - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

1 Akad. A. Balevski blvd.
5600 Troyan

Bulgaria

Legal information - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Nature Headquarters
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)
Corporate capital 200 BGN
VAT no BG202703070
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC37270971

Presentation - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; СЪБИРАНЕ НА НЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ; РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА СОРТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ; ИЗКУПУВАНЕ, ЗАГОТОВКА, ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА И ИНДУСТРИЯТА; СДЕЛКИ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВНОС, ИЗНОС; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
Проектиране и производство на еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, инструменти, всякакви видове помпи, стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон
Производство електрически двигатели генератори трансформатори

Location -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

General Information -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Banks

UNICREDIT BULBANK

Executives - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN Download the executives list from the same business

MLADEN PETKOV MONDESHKI

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Activities -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)