ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Last update:

Contact - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

1 Akad. A. Balevski blvd.
5600 Troyan

Bulgaria

Legal information - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)
Corporate capital 200 BGN
VAT no BG202703070
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC37270971

Presentation - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; СЪБИРАНЕ НА НЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ; РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА СОРТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ; ИЗКУПУВАНЕ, ЗАГОТОВКА, ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА И ИНДУСТРИЯТА; СДЕЛКИ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВНОС, ИЗНОС; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН
Проектиране и производство на еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, инструменти, всякакви видове помпи, стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон
Производство електрически двигатели генератори трансформатори

Location -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

General Information -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Banks

UNICREDIT BULBANK

Contact people - ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN Download the executives list

MLADEN PETKOV MONDESHKI

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Activities -  ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide