EMC DISTRIBUTION

Last update:

Contact - EMC DISTRIBUTION

100 Tutrakan blvd.
7000 Ruse

Bulgaria

Legal information - EMC DISTRIBUTION

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel (2420)
Corporate capital 500 BGN
VAT no BG202339357
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC37186276

Presentation - EMC DISTRIBUTION

ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС - ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, КОМИСИОННИ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПЛАСМЕНТ НА СТОКИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПОСЛЕДВАЩА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПОД ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Location -  EMC DISTRIBUTION

Executives - EMC DISTRIBUTION Download the executives list

VALENTIN VELIKOV MARINOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  EMC DISTRIBUTION

Activities -  EMC DISTRIBUTION

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel (2420)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic iron and steel (2410)