Contact - ESCOM

12 Ul.Episkop Sofroniy str.
6300 Haskovo

Bulgaria

Fax +359 (0)38 664267

Legal information - ESCOM

Nature Head Office
Year established 1990
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wired telecommunications activities (6110)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG040433493
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32393820

Presentation - ESCOM

-покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;-изграждане, управление и опериране с електронно съобщителни мрежи; -доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекому-никационни дейности; -покупка, продажба, изграждане, инсталиране, обслужване и инженеринг на всякакви видове технически и телекомуникационни съоръжения, уреди, инсталации и системи; -проучване, проектиране, разработване, мултиплициране, търговска дейност и внедряване на програмни продукти и програмно-технически системи, извършване на консултантска дейност, обучение и услуги в областта на информатиката и електронно-изчислителната техника;-производство и разпространение на аудио-визуални произведения, както и дублаж и субтитриране на такива; -продажба на автомобили (вкл. и електромобили), сервиз и поддръжката им, включително доставка на резервни части;-изграждане на системи за производство на електроенергия, зарядни станции; -извършване на всички видове строително-монтажни и ремонтни работи;-консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дей-ност. Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение

Location -  ESCOM

Contact people - ESCOM Download the executives list

TSVETAN KAMENOV RACHEV

Управител

SHENI ARAM DELCHEVA

Управител

ROSEN PEYANKOV PEYANKOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ESCOM

Activities -  ESCOM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wired telecommunications activities (6110)

ISIC 4 (WORLD) : Wired telecommunications activities (6110)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility