Contact - ESCOM

12 Ul.Episkop Sofroniy str.
6300 Haskovo

Bulgaria

Fax +359 (0)38 664267

Legal information - ESCOM

Nature Head Office
Year established 1990
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wired telecommunications activities (6110)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG040433493
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32393820

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - ESCOM

-покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;-изграждане, управление и опериране с електронно съобщителни мрежи; -доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекому-никационни дейности; -покупка, продажба, изграждане, инсталиране, обслужване и инженеринг на всякакви видове технически и телекомуникационни съоръжения, уреди, инсталации и системи; -проучване, проектиране, разработване, мултиплициране, търговска дейност и внедряване на програмни продукти и програмно-технически системи, извършване на консултантска дейност, обучение и услуги в областта на информатиката и електронно-изчислителната техника;-производство и разпространение на аудио-визуални произведения, както и дублаж и субтитриране на такива; -продажба на автомобили (вкл. и електромобили), сервиз и поддръжката им, включително доставка на резервни части;-изграждане на системи за производство на електроенергия, зарядни станции; -извършване на всички видове строително-монтажни и ремонтни работи;-консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дей-ност. Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  ESCOM

Contact people -  ESCOM

TSVETAN KAMENOV RACHEV

Управител

Key figures -  ESCOM

Activities -  ESCOM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wired telecommunications activities (6110)

ISIC 4 (WORLD) : Wired telecommunications activities (6110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.