Contact - ESKOS

6 Neldecho Bonchev
Iskar Distr.
1528 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9780416

Legal information - ESKOS

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Rental and operating of own or leased real estate (6820)
Corporate capital 642,997 BGN
VAT no BG121406215
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC34052418

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - ESKOS

научно-изследователска, технологична и проектантска дейност в областта на дървообработващите производства на база дървесни материали и заместители на дървесина, създаване, изпитание, производство, продажба, транспорт и монтаж на врати, прозорци, сглобяеми сгради, фургони и елементи за тях от дървесни материали и заместители на дървесината, плочести материали и изделия, детайли и асортименти от дървесина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортни услуги, внос и износ на стоки и услуги, реекспорт, бартерни сделки, шипшандърска дейност, комисионерска и консигнационна дейност, отдаване на имущество под наем, лизингова дейност, вътрешна търговия на едро и дребно, инвестиционна, строително-монтажна и ремонтна дейност за готов строителен продукт в страната и чужбина, включително и в безмитни зони, както и всяка друга дейност позволена от закона

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  ESKOS

Executives -  ESKOS

GUIZEPPE GURIATTO

Представител

Activities -  ESKOS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and operating of own or leased real estate (6820)

ISIC 4 (WORLD) : Real estate activities with own or leased property (6810)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.