EUROBANK BULGARIA

Last update:

Contact - EUROBANK BULGARIA

260 Okolovrasten pat str.
Vitosha Distr.
1766 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9888110

Legal information - EUROBANK BULGARIA

Nature Headquarters
Year established 1991
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 560,323,302 BGN
VAT no BG000694749
No employees 1000-4999 Employees
Kompass ID? BGC32315101

Presentation - EUROBANK BULGARIA

Публично привличане на влогове или други възстановими средства;предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; приемане на ценности на депозит; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка

Location -  EUROBANK BULGARIA

General Information -  EUROBANK BULGARIA

Banks

EUROBANK BULGARIA

Executives - EUROBANK BULGARIA Buy the executives list from the same business

ASEN VASILEV YAGODIN

Представител

PETYA NIKOLOVA DIMITROVA

Представител

DIMITAR BORISOV SHUMAROV

Представител

PANAYOTIS MAVRIDIS

Член на Управителния съвет

MILENA IVAYLOVA VANEVA

Прокурист

GERGANA ILIEVA GERDZHIKOVA

Управител на клон

JONH DAVID BUTTS

Член на Надзорния съвет

STAVROS IOANNOU

Член на Надзорния съвет

THEODOROS KARAKASIS

Член на Надзорния съвет

ANASTASIOS NIKOLAU

Член на Надзорния съвет

MIHALAKIS LUIS

Член на Надзорния съвет

GEORGIOS PROVOPOULOS

Член на Надзорния съвет

IVI VIGA

Член на Надзорния съвет

OLIVAR ELINGAM

Член на Надзорния съвет

YASMI RALI

Член на Надзорния съвет

Participation -  EUROBANK BULGARIA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  EUROBANK BULGARIA

Activities -  EUROBANK BULGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)