Contact - EUROSPORT

90 KRAKRA str.
ODESOS Distr.
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - EUROSPORT

Nature Head Office
Year established 2009
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Fitness facilities (9313)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG200820477
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36700386

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - EUROSPORT

изграждане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения; фитнес центрове и спортни клубове; търговия, доставка и отдаване под наем на спортни съоръжения, фитнес оборудване; отдаване на автомобили под наем (след съответното разрешително); заведения за развлекателни игри и занимания; импресарска и рекламна дейност; хотелиерство, ресторантьорство, агентство; туризъм; инвеститорска дейност; инвестиции в покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; консултантска, маркетингова, лизингова, информационна и складова дейност; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; сервизна, вътрешна и външнотърговска дейност; извършване в страната и чужбина на: транспортна дейност; спедиторска дейност; търговия; внос и износ на стоки в страната и чужбина; услуги на населениет

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  EUROSPORT

Executives -  EUROSPORT

VENELIN NIKOLAEV IVANOV

Управител

Key figures -  EUROSPORT

Activities -  EUROSPORT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Fitness facilities (9313)

ISIC 4 (WORLD) : Operation of sports facilities (9311)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.