Contact - EUROTEST-CONTROL

108 Ul. Besarabia str.
R-N PODUYANE DISTR
1517 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8720586

Legal information - EUROTEST-CONTROL

Nature Head Office
Year established 1996
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 606,910 BGN
VAT no BG121128591
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32630447

Presentation - EUROTEST-CONTROL

Лабораторни и геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията; техноложки и инженерингови изследвания; изпитване на качеството на различни суровини, материали и изделия (скали, води, почви, нефт и нефтопродукти, твърди и течни горива, газове, дървени въглища и изделия от дървесина, биодизел, естествени каменни материали, геоложки проби, метали, сплави, руди и концентрати, нерудни суровини и строителни материали, инертни материали, торове, реактиви и разтвори, тънки слоеве, картон и хартия, стандартни образци за състав); контрол и сертификация на продукти; каргоконтрол; вземане на проби; създаване на нови методи и технологии за съхранение и обработка на информация, свързана с изброените по-горе дейности; оценка на съответствието на строителни продукти; работа с благородни метали, след надлежно вписване в съответния публичен регистър в Министерство на финансите, съгласно изискванията на закона

Location -  EUROTEST-CONTROL

Contact people - EUROTEST-CONTROL Download the executives list

IVAN EMANUILOV KOZHUHAROV

Представител

VENTSISLAV SIMEONOV IVANOV

Член на Съвета на Директорите

RADOSVETLA KRASTEVA KRASTEVA

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  EUROTEST-CONTROL

Activities -  EUROTEST-CONTROL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility