Contact - EVIEM -TEX

3 Ul. Svoboda str.
2850 Petrich

Bulgaria

Fax +359 (0)745 61202

Legal information - EVIEM -TEX

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of cordage, rope, twine and netting (1394)
Corporate capital 10,000 BGN
VAT no BG203260927
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37402753

Presentation - EVIEM -TEX

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ШНУРОВЕ, КАБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЗДЕЛИЯ; ТЕКСТИЛ; АВТОЧАСТИ; ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА; ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ; КОЖУХАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ, БАРТЕРНИ И КОМПЕНСАЦИОНОННИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ; ПРОЕКТИРАНЕ; РЕМОНТ; РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МОТЕЛИ И КРАЙПЪТНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ИНЖЕНЕРИНГ; СДЕЛКИ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕХНОЛОГИЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТВАНЕ ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ; МАРКЕТИНГ; РЕКЛАМА/БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/; КОНСУЛТАЦИИ; ПОСРДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ; НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН; ТЪРГОВИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И АУДИО ПРОДУКТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ПЪТНА ПОМОЩ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ; СТРОИТЕЛСТВО; РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИНИ;НАСОЧВАНЕ;ПОДПОМАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ТУРИЗМА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ПАТЕНТИ; НОУ-ХАУ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЦЗИ КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АКРЕДИТАЦИЯ, ЛИЦЕНЗ, АКО ТОВА СЕ ИЗИСКВА

Location -  EVIEM -TEX

Contact people - EVIEM -TEX Download the executives list

ANESTIS GEORGIOS FOTAKIDIS

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  EVIEM -TEX

Activities -  EVIEM -TEX

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of cordage, rope, twine and netting (1394)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of cordage, rope, twine and netting (1394)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide