EVROTRANSPROEKT

Last update:

Contact - EVROTRANSPROEKT

7 MOMIN KLADENETS
LOZENETS
1164 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8310144

Legal information - EVROTRANSPROEKT

Nature Headquarters
Year established 2006
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 5,100 BGN
VAT no BG175153305
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32385026

Presentation - EVROTRANSPROEKT

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, МЕТРОПОЛИТЕНИ, ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ, ПЪТИЩА, УЛИЦИ, СГРАДИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТУНЕЛИ, ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, РАЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕР, ПРОДАЖБА НА ХАРДУЕР, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

Location -  EVROTRANSPROEKT

Executives - EVROTRANSPROEKT Download the executives list from the same business

TOMA LYUBENOV YOTSOV

Управител

VALENTIN PETROV MIHAYLOVSKI

Управител

IVAN GEORGIEV ZDRAVCHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  EVROTRANSPROEKT

Activities -  EVROTRANSPROEKT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

You might also like: