FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Last update:

Contact - FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

YUZHNA INDUSTRIALNA ZONA
7800 Popovo

Bulgaria

Fax +359 (0)60 842779

Legal information - FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Finishing of textiles (1330)
Corporate capital 1,000,000 BGN
VAT no BG130328032
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32607689

Presentation - FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA, ДИCTPИБУЦИЯ, MAPKETИHГ, PEKЛAMA, BHOC И ИЗHOC HA HEПOTPEБИTEЛCKИ И ПOTPEБИTEЛCKИ CTOKИ OT BCЯKAKЬB BИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ И TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА МАТЕРИАЛИ, СУРОВИНИ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ОТ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИМА НУЖДА, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/ НА ИМУЩЕСТВО, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА И СКЛАДИРАНЕ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, ПРЕХВЪРЛЯНЕ /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ФАБРИКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКСИ, ЗЕМЯ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ И ДРУГИ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И ДРУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА,ПОДИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЗАЯВЯВАНЕ, ПОКУПКА ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОДАЖБА, ЛИЦЕНЗИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ИЗВЪН НЕЯ, НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ, МАРКИ ЗА УСЛУГИ, ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, ПАТЕНТИ, НОУ - ХАУ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ИЗЛОБИ, ТЪРГОВЕ И В ДРУГИ ПРОЯВИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С КОНФЕКЦИЯ И ТЕКСТИЛ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН И СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

Location -  FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Contact people - FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA Download the executives list

DIMITRU-DANUT POSTOVARU

Управител

Participation -  FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Activities -  FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Finishing of textiles (1330)

ISIC 4 (WORLD) : Finishing of textiles (1313)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide