GABI-M

Last update:

Contact - GABI-M

25 Vanche Mihaylov str.
5300 Gabrovo

Bulgaria

Legal information - GABI-M

Nature Headquarters
Year established 2003
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of other outerwear (1413)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG107556431
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32299001

Presentation - GABI-M

ШИВАШКИ УСЛУГИ КАТО ШИВАШКА РАБОТИЛНИЦА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, РАЗРЕШЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ЗАНАЯТЧИЙСКИ-НЕХРАНИТЕЛНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР; ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ И РАЗНОВИДНОСТИ; УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; КОМПЕНСАЦИОННИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ, ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ БЕЗ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКО

Location -  GABI-M

PETYA BONCHEVA IVANOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  GABI-M

Activities -  GABI-M

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other outerwear (1413)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)