Contact - GALOF

10 Kolyu Ficheto str.
entr. 4, fl. 4, apt. 91
9700 Shumen

Bulgaria

Legal information - GALOF

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Installation of industrial machinery and equipment (3320)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG127619113
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC34418481

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - GALOF

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕ МОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ И ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  GALOF

Executives -  GALOF

LYUTFI ISMET CHUFADAR

Управител

Key figures -  GALOF

Activities -  GALOF

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Installation of industrial machinery and equipment (3320)

ISIC 4 (WORLD) : Installation of industrial machinery and equipment (3320)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.