Contact - GALUS COMPANY

9 Detelina str.
entr. A, fl. 3, apt. 9
2230 Kostinbrod

Bulgaria

Legal information - GALUS COMPANY

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Raising of poultry (0147)
Corporate capital 6,000 BGN
VAT no BG131325338
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32552429

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - GALUS COMPANY

ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, РАЗФАСОВКИ И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ - СОФТУЕР, КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ ПО ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, КАКТО И ВСИЧКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОИТО СА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  GALUS COMPANY

Executives -  GALUS COMPANY

ANELIA PETROVA GEORGIEVA

Управител

Key figures -  GALUS COMPANY

Activities -  GALUS COMPANY

Producer Distributor Service provider

Activities

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of poultry (0147)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of poultry (0146)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.