GEOTECHNOENGINEERING

Last update:

Contact - GEOTECHNOENGINEERING

7 Momin kladenets str.
Lozenets Distr.
1164 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9630993

Legal information - GEOTECHNOENGINEERING

Nature Head Office
Year established 1992
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG040728223
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32402092

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - GEOTECHNOENGINEERING

Създаване на кадастър и извършване на геодезически, фотограметични и картографски дейности, проектиране на пътища, железници, сгради и други инфраструкторни обекти, научно-природни изследвания и разработки, ноу-хау, проектантска, консултантска, експертна и инженерингова дейност и технологично обезпечаване в областта на геодезията и геодинамиката в страната и чужбина, търговска дейност в страната и чужбина - внос, износ, реекспорт и специфични търговски операции, търговско представителство, посредническа дейност и агентство на местни и чужди фирми, отделни търговци, физически и юридически лица, информационен маркетинг, изкупуване, прерабатка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, лизингова дейност по установения в страната ре

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  GEOTECHNOENGINEERING

Contact people -  GEOTECHNOENGINEERING

IVAN GEORGIEV ZDRAVCHEV

Управител

Key figures -  GEOTECHNOENGINEERING

Activities -  GEOTECHNOENGINEERING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.