GLOBAL GEO

Last update:

Contact - GLOBAL GEO

144 str. GEORGI SAVA RAKOVSKI
entr. A, fl. 4, apt. 52
6000 Stara Zagora

Bulgaria

Fax +359 (0)42 603439

Legal information - GLOBAL GEO

Nature Headquarters
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG123694595
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32524626

Presentation - GLOBAL GEO

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФОТОГРАМЕТРИЧНИ И КАРТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, КОМАСАЦИЯ, НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОУЧВАТЕЛНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТАНТСКИ, ПРИВАТИЗАЦИОННИ, ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

Location -  GLOBAL GEO

Executives - GLOBAL GEO Download the executives list from the same business

RUMEN ZHELEV GEORGIEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  GLOBAL GEO

Activities -  GLOBAL GEO

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

You might also like: