Contact - GRAVELITA Ltd.

1113 FILIP STANISLAVOV str.
SLATINA Distr.
1505 Sofia

Bulgaria

Legal information - GRAVELITA Ltd.

Nature Head Office
Year established 1998
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG121784371
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC34121779

Presentation - GRAVELITA Ltd.

ПРОУЧВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА МИНЕРАЛНИ И ДРУГИ СУРОВИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЪЗДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ И ПОЛУПРОДУКТИТЕ, ТЪРГОВИЯ НА ИНЕРТНИ СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ И КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНА, ТРАНСПОРТНА, ИНВЕСТИЦИОННА, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, НОУ-ХАУ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАН

Location -  GRAVELITA Ltd.

Contact people - GRAVELITA Ltd. Download the executives list

STOYAN PETROV DZHAMBAZOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  GRAVELITA Ltd.

Activities -  GRAVELITA Ltd.

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers