Contact - GRIF - VARNA

49 str.GENERAL STOLETOV
Distr. PRIMORSKI, fl. 2, apt. 36
9002 Varna

Bulgaria

Fax +359 (0)52 502145

Legal information - GRIF - VARNA

Nature Head Office
Year established 2002
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Other specialised construction activities n.e.c. (4399)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG118544081
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32408388

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - GRIF - VARNA

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕДИ И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ;ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА КУЛТИВИРАНИ И ЛЕЧЕБНИ БИЛКИИ ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ; ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ МИКРОБИАЛЕН И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, СТРОИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДАЖБАТА НА ГОТОВ СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА ЖИЛИЩНО,КОМУНАЛНО-БИТОВОТО И ДРУГО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ТЯХ; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМОБИЛНО ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ОТДЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИНВЕСТИТОРСКИ, ПРОЕКТАНСКИ И КОНСУЛТАНСКИДЕЙНОСТИ И ОФЕРТИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, МАРКЕТИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОС

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  GRIF - VARNA

Executives -  GRIF - VARNA

SERGEY DIMITROV GEORGIEV

Управител

Key figures -  GRIF - VARNA

Activities -  GRIF - VARNA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.