Contact - GUARD

14 Gen. Nikola Genev blvd.
LYULIN DISTR., AP. 8
1335 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9340123

Legal information - GUARD

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Private security activities (8010)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131464793
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC34699546

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - GUARD

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОБЕКТИ, ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ, САМООХРАНА, ДЕТЕКТИВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  GUARD

Executives -  GUARD

KRUM NENKOV FILIPOV

Управител

Key figures -  GUARD

Activities -  GUARD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Private security activities (8010)

ISIC 4 (WORLD) : Private security activities (8010)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.