HRANINVEST

Last update:

Contact - HRANINVEST

Farmyard 1
9151 Kichevo

Bulgaria

Legal information - HRANINVEST

Nature Headquarters
Year established 2000
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Operation of dairies and cheese making (1051)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG103582464
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32389485

Presentation - HRANINVEST

Търговски сделки - внос и износ; търговско представителство и посредничество на български чуждестранни физически н юридически лица; Покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален и преработен вид; преработка и реализация на плодове и зеленчуци и на селскостопанска продукция за вътрешния и външния пазар; откриване на магазинна мрежа; покупко-продажба на земя, право на строеж и изградени изцяло и отчасти жилища, промишлени и административни сгради; промишлен и битов дизайн, вътрешна архитектура; услуги на населението - сервизни и битови; вътрешен и международен туризъм /след лиценз/; хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/; превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и всякакви видове ППС, счетоводство и финансово - счетоводни услуги; съставяне на годишни счетоводни отчети., както и всички други търговски дейности, незабранени със закон от българското законодателство

Location -  HRANINVEST

SERGEY ZDRAVKOV SERAFIMOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  HRANINVEST

Activities -  HRANINVEST

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of dairies and cheese making (1051)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of dairy products (1050)