Contact - INDUSTRIAL MOVING

41 Pavel Kalpakchiev str.
Southern Distr.
4004 Plovdiv

Bulgaria

Legal information - INDUSTRIAL MOVING

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Installation of industrial machinery and equipment (3320)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG202384886
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37195521

Presentation - INDUSTRIAL MOVING

Търговска дейност в страната и чужбина; консултантска и рекламна дейност; услуги в областта на индустрията; комисионни сделки; маркетинг; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; транспортна дейност; провеждане на квалификационни курсове, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон . Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение /лицензи/ от съответните държавни или общински органи ще бъдат извършвани след набавянето на необходимите документи

Location -  INDUSTRIAL MOVING

Contact people - INDUSTRIAL MOVING Download the executives list

HRISTO ILIEV ARABESTANOV

Управител

Participation -  INDUSTRIAL MOVING

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  INDUSTRIAL MOVING

Activities -  INDUSTRIAL MOVING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Installation of industrial machinery and equipment (3320)

ISIC 4 (WORLD) : Installation of industrial machinery and equipment (3320)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers