INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Last update:

Contact - INERTNI MATERIALI-JAMBOL

34 Ormana str.
8600 Yambol

Bulgaria

Fax +359 (0)46 661314

Legal information - INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Nature Head Office
Year established 1997
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate (0811)
Corporate capital 1,000,000 BGN
VAT no BG128046677
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32342897

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - INERTNI MATERIALI-JAMBOL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ГЪБОПРОИЗВОДСТВО, КОНЕВЪДСТВО, АГРОИНДУСТРИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА РЕЧНА БАЛАСТРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, ПОДЧИНЕНИ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Contact people -  INERTNI MATERIALI-JAMBOL

MONYO VELIKOV TODOROV

Представител

Key figures -  INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Participation -  INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Activities -  INERTNI MATERIALI-JAMBOL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate (0811)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.