INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

Last update:

Contact - INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

78 Iliyantsi str.
Serdika Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8066711

Legal information - INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG202117100
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37120483

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

консултантска дейност в областта на строителството в страната и в чужбина, независим строителен надзор в строителството и/или проектирането, консултантска дейност за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на строителни продукти и извършване на изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции, предпроектни проучвания и проектиране на пътни, крайпътни и обслужващи пътищата обекти и свързаните с това специализирани дейности, инженерингова дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, научно-приложни, лабораторни и моделни изследвания, инженерно-геоложки, хидроложки, геодезически и други инженерни проучвания, развойна, издателска и разпространителска дейност, предпечатна подготовка и печат на книги, учебници, вестници, списания, рекламни и помощни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисиони, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

Contact people -  INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

HRISTO PLAMENOV GROZDANOV

Управител

Key figures -  INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

Activities -  INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.