INSTRADE

Last update:

Contact - INSTRADE

36СТЦ ИНТ Dragan Tsankov str./blvd.
IZGREV DISTR
1113 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9711000

Legal information - INSTRADE

Nature Headquarters
Year established 1997
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Activities of insurance agents and brokers (6622)
Corporate capital 100,000 BGN
VAT no BG121412257
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32313176

Presentation - INSTRADE

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО;ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ,НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН; ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВАТА, ХИМИЧЕСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАТА,ЕЛЕКТРОННАТА, МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА И ДРУГИ ПРОМИШЛЕНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИСЪС ЗАКОН; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР НА ИЗДЕЛИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И АПАРАТИ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ, НОУ- ХАУ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОДУКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД;ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИННАМРЕЖА ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВИДОВЕ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

Location -  INSTRADE

Executives - INSTRADE Download the executives list from the same business

IVETA NIKOLAEVA KUNOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  INSTRADE

Activities -  INSTRADE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of insurance agents and brokers (6622)

ISIC 4 (WORLD) : Activities of insurance agents and brokers (6622)

Activities