Contact - ITA-TRADE

5 Panorama Sofia str.
Vitosha Distr.
1766 Sofia

Bulgaria

Legal information - ITA-TRADE

Nature Head Office
Year established 1993
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG831358544
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32783764

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - ITA-TRADE

Проектиране, консултиране, внедряване, производство, маркетинг, реклама, търговия и сервиз на изчислителни, информационни, комуникационни, съобщителни, аудиовизуални и сигналноохранителни системи, системи за автоматизация на инженерния труд, на технологични и производствени процеси и други специални слаботокови системи за гражданско и промишлено строителство, консултации и обучение на кадри във връзка и за осъществяване на тези дейности, разработване и разпространение на програмни и информационни продукти, програмни и информационни услуги, трансфер на технологии, лизингова дейност, извършване на преводачески услуги, бартерни операции, представителство на чужди фирми и съвместни операции на трети пазари, вътрешна и външна търговска дейност, посредничество, представителство, превод на документи, туристическа дейност /продажба на самолетни билети, хотелски резервации и туристически услуги, организиране на туристически мероприятия, агентиране/отдаване под наем/чартър на плавателни съдове, стопанисване и експлоатация на плавателни съдове и средства/, услуги, (след издаване на съответните лицензии и разрешения, където е необходимо) и всякаква търговскостопанска дейност, незабранена от закона

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  ITA-TRADE

Contact people -  ITA-TRADE

EMIL VASILEV BOTUSHAROV

Управител

Key figures -  ITA-TRADE

Participation -  ITA-TRADE

Activities -  ITA-TRADE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.