Contact - ITA-TRADE

5 Panorama Sofia str.
Vitosha Distr.
1766 Sofia

Bulgaria

Legal information - ITA-TRADE

Nature Head Office
Year established 1993
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG831358544
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32783764

Presentation - ITA-TRADE

Проектиране, консултиране, внедряване, производство, маркетинг, реклама, търговия и сервиз на изчислителни, информационни, комуникационни, съобщителни, аудиовизуални и сигналноохранителни системи, системи за автоматизация на инженерния труд, на технологични и производствени процеси и други специални слаботокови системи за гражданско и промишлено строителство, консултации и обучение на кадри във връзка и за осъществяване на тези дейности, разработване и разпространение на програмни и информационни продукти, програмни и информационни услуги, трансфер на технологии, лизингова дейност, извършване на преводачески услуги, бартерни операции, представителство на чужди фирми и съвместни операции на трети пазари, вътрешна и външна търговска дейност, посредничество, представителство, превод на документи, туристическа дейност /продажба на самолетни билети, хотелски резервации и туристически услуги, организиране на туристически мероприятия, агентиране/отдаване под наем/чартър на плавателни съдове, стопанисване и експлоатация на плавателни съдове и средства/, услуги, (след издаване на съответните лицензии и разрешения, където е необходимо) и всякаква търговскостопанска дейност, незабранена от закона

Location -  ITA-TRADE

Contact people - ITA-TRADE Download the executives list

EMIL VASILEV BOTUSHAROV

Управител

Participation -  ITA-TRADE

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ITA-TRADE

Activities -  ITA-TRADE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions