IZI FINANS

Last update:

Contact - IZI FINANS

17 BALSHA
IVAN VAZOV DISTR., apt. 1,
1408 Sofia

Bulgaria

Legal information - IZI FINANS

Nature Headquarters
Year established 2010
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Other credit granting (6492)
Corporate capital 1,001,000 BGN
VAT no BG201196810
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36850994

Presentation - IZI FINANS

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБИРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 3, АЛ.1, ТОЧКА 3 И ЧЛЕН 2, АЛ.2, ТОЧКА 6 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ВОДЕН ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ПО РЕДА НА ЧЛЕН 3а ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Location -  IZI FINANS

Executives - IZI FINANS Download the executives list from the same business

BORISLAV IVANOV NIKOLCHEV

Управител

Participation -  IZI FINANS

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  IZI FINANS

Activities -  IZI FINANS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other credit granting (6492)

ISIC 4 (WORLD) : Other credit granting (6492)

You might also like: