Contact - JSP STIL

69 Tsar Osvoboditel str.
fl. 2
9700 Shumen

Bulgaria

Fax +359 (0)54 883094

Legal information - JSP STIL

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Construction of residential and non-residential buildings (4120)
Corporate capital 150,000 BGN
VAT no BG040188026
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32447403

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - JSP STIL

строителство жилищни нежилищни сгради
Строителство и реконструкция на обекти с жилищно, административно, индустриално и инфраструктурно предназанчение; покупка, ремонт, текуща поддръжка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; управление на недвижими имоти; инвестиционни проучвания и проектиране; упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството; консултантска дейност във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на всички видове строителни обекти, както и за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на животинска и растителна селскостопанска продукция; производство на семена и посадъчен материал

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  JSP STIL

Executives -  JSP STIL

STEFAN NACHEV STEFANOV

Управител

Key figures -  JSP STIL

Activities -  JSP STIL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.