KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Last update:

Contact - KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

257 Okolovrasten Pat str.
Mladost Distr.
1766 Sofia

Bulgaria

Legal information - KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Nature Head Office
Year established 2017
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Combined facilities support activities (8110)
Corporate capital 5,000 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37670861

Presentation - KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; МОНТАЖ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕРМОПОМПИ, СЪДЪРЖАЩИ НАД 3 КГ. ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ; ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ; КОНСУЛТАНТСКА, ФИНАНСОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПОКУПКА НА СТОКИ, ДРУГИ ВЕЩИ И УСЛУГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСКА И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ; КОМПЮТЪРНА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ОХРАНИТЕЛНО ДЕЙНОСТ, ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ВИК; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

Location -  KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Executives - KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT Download the executives list

GERGANA GEORGIEVA PETRISHKA

Управител

Participation -  KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Activities -  KALAMARIS GROUP TOTAL FACILITY MANAGEMENT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (8110)

ISIC 4 (WORLD) : Combined facilities support activities (8110)