KAPITONE

Last update:

Contact - KAPITONE

58 Saedinenie blvd.
6300 Haskovo

Bulgaria

Fax +359 (0)38 622121

Legal information - KAPITONE

Nature Headquarters
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites (1722)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG126740820
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC34383940

Presentation - KAPITONE

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2, Т.3 ОТ ТЗ/, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ ДЕЙНОСТ

Location -  KAPITONE

EROL SALIF SAID

Управител

ISMAIL MEHMED SHABAN

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KAPITONE

Activities -  KAPITONE

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites (1722)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other articles of paper and paperboard (1709)