KARIERI PAZARDZHIK

Contact - KARIERI PAZARDZHIK

14 Graf Ignatiev str.
4400 Pazardzhik

Bulgaria

Fax +359 (0)35 202385

Legal information - KARIERI PAZARDZHIK

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG112612045
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32459996

Presentation - KARIERI PAZARDZHIK

ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЛАБО ПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, ПРОЕКТАНТСКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ, ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Location -  KARIERI PAZARDZHIK

Contact people - KARIERI PAZARDZHIK Download the executives list

ANGEL PETKOV KARDZHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KARIERI PAZARDZHIK

Activities -  KARIERI PAZARDZHIK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)