Contact - KATSTROY - 13

MINA KATRISHTE
2537 Katrishte

Bulgaria

Legal information - KATSTROY - 13

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG202492762
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37217991

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - KATSTROY - 13

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДОБИВ НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА; ТЪРГОВИЯ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ, РЕМОНТ, ВНОС, ИЗНОС НА РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВИ, ВЕРИГИ ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА И БУТИЦИ, КАКТО И СКЛАДОВА БАЗА КЪМ ТЯХ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И АРХИТЕКТУРА, КАКТО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  KATSTROY - 13

Executives -  KATSTROY - 13

LACHEZAR ANGELOV HRISTOV

Управител

Key figures -  KATSTROY - 13

Activities -  KATSTROY - 13

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.