Contact - KATSTROY - 13

MINA KATRISHTE
2537 Katrishte

Bulgaria

Legal information - KATSTROY - 13

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG202492762
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37217991

Presentation - KATSTROY - 13

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДОБИВ НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА; ТЪРГОВИЯ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ, РЕМОНТ, ВНОС, ИЗНОС НА РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВИ, ВЕРИГИ ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА И БУТИЦИ, КАКТО И СКЛАДОВА БАЗА КЪМ ТЯХ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И АРХИТЕКТУРА, КАКТО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА

Location -  KATSTROY - 13

Contact people - KATSTROY - 13 Download the executives list

LACHEZAR ANGELOV HRISTOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KATSTROY - 13

Activities -  KATSTROY - 13

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility