Contact - KIPO OIL

Obelya Distr., Bl.No 137, fl. 2, apt. 5
1387 Sofia

Bulgaria

Legal information - KIPO OIL

Nature Head Office
Year established 2015
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
Corporate capital 10 BGN
VAT no BG203545367
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37464802

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - KIPO OIL

Производство и търговия със стоки и услуги с изключение на забранените със закона, външноикономическа, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, импресарска дейност, рекламна и издателска дейност, консултантски и информационни услуги, дизайн, предпприемачество и строителство, покупко-продажба и замени на недвижими имоти, отдаване на недвижими имоти под наем, управление на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина и всяка друга дейност, незабранена със закон

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  KIPO OIL

Executives -  KIPO OIL

KIRILKA GEORGIEVA POPOVA

Управител

Key figures -  KIPO OIL

Activities -  KIPO OIL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.