Contact - KMT-SHIPKA

215 Knyaz Al. Batenberg str.
6100 Kazanlak

Bulgaria

Fax +359 (0)43 163733

Legal information - KMT-SHIPKA

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of lifting and handling equipment (2822)
Corporate capital 12,320 BGN
VAT no BG010536911
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32851406

Presentation - KMT-SHIPKA

научно-приложна, проектна, конструкторска, внедрителска, производствена, ремонтна, внос, износ, бартерни операции и реекспорт на машини, подемно-транспортна, тракторна, мотокарна, горска, дървообработваща, селскостопанска техника и селскостопански инвентар, складиране и складова дейност, транспортна и таксиметрова, агентство, посредничество при разпределение и преразпределение на свръхнормативни запаси, резервни части и залежали стоково мaтериални ценности; производство и пласмент на изделия от дърво, каучук, метал и пластмаси; събиране, преработка и оползотворяване на вторични суровини; организация, производство, изкупуване и преработка на животинска, селско-стопанска продукция; търговия внос и износ с нея, както и с хлебно и фуражно зърно, фасул, леща, фъстъци, зеленчуци, грозде, гъби, диворастящи плодове, билки, етерично-маслени култури и производни от тях; безалкохолни напитки, слабо и силно алкохолни напитки /след съответно разрешение/; обменни сделки, внос, износ, реекспорт и търговия с петрол и петролни продукти; производство, търговия, внос, износ и реекспорт на потребителски стоки в собствена и смесена търговска мрежа в страната и чужбина, на стоки от бартерни сделки във валута и левове; предприемаческа, комунално-битова и жилищно осъществяване на финансови операции със свободни ликвидни средства, в т.ч. и във валута; може да осъществява и всяка друга дейност извън предмета на дейност, с изключение на забранените със зако

Location -  KMT-SHIPKA

Contact people - KMT-SHIPKA Download the executives list

KRASTYU HRISTOV DIMITROV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KMT-SHIPKA

Activities -  KMT-SHIPKA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lifting and handling equipment (2822)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of lifting and handling equipment (2816)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers